Velkommen til Frieser

 Lady Fanny Fairy Foxx 
New girl in town

I Danmark bruger man Frieseren i den kongelige garde som DrumHorse, så det var nærliggende at få en Frieser i DrumHorse Denmark.

Her amazing father 
Anton 343